زبان هفتم

 

watch the video about toys . Then as a voice file send me all the toys you see in the video that I didn't name them .

ویدیو رو ببینید سپس هر اسباب بازی که در ویدیو می بینید و من نام نبردم رو در قالب یک فایل صوتی برای من بفرستین .


آرشیو
آموزش سایت مدرسه
عربی نوین

دوره آنلاین مجتمع فرهنگی رضوی 


آرشیو
هندسه هفتم

دانش آموزان عزیز سلام .فیلم فعالیت صفحه 43 با توضیحات بارگذاری شد.

فیلم فعالیت صفحه 43

با سلام پاسخ تمرین شماره 1 هندسه هفتم بارگذاری شد .

 

پاسخ تمرین هندسه شماره 1


آرشیو
لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

19:51 سه شنبه, 12 مرداد 1400


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند

انتخاب کننده زبان

لطفا زبان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید