تعطیلی مدرسه به علت بارندگی در روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۳

تعطیلی مدرسه به علت بارندگی در روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۳
بدینوسیله به اطلاع می رساند ٬ به علت بارندگی مدرسه در روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه تعطیل می‌باشد.