اطلاعیه زمان کار مدرسه در ایام امتحانات

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند ساعت کار مدرسه از روز شنبه 1401/10/3 تا روز پنج‌شنبه 1401/10/22 ساعت 7:05 تا 12:15 می‌باشد.فتوحیان | دوشنبه 28 آذر 1401