زمان شروع کار مدرسه

زمان شروع کار مدرسه
با سلام خدمت اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز شروع کار مدرسه از شنبه 1401/7/2 ساعت 7 تا 12:15 می باشد. razavischool.comفتوحیان | يكشنبه 30 مرداد 1401